www.lehkeopevneni.wz.cz

 
 

- web -

   - novinky
   - kontakt 
 

- LO vz. 36 -

   - o objektu
   - výzbroj
   - typy & nákresy
   - fotografie     
 

- LO vz. 37 -

   - o objektu
   - výzbroj
   - typy & nákresy
   - fotografie

- atypické objekty -

  -

 

- objekty typu F,G,H -

   - účel
   - fotografie
 

- zátarasy -

   - typy
 

- muzea -

   - seznam muzeí LO
 

- odkazy -

   - odkazy na jiné stránky

ICQ 301654858
 


 

 

Tento objekt lehkého opevnění nese oficiální název "objekt lehkého opevnění vz. 37", avšak dnes je mnohem známější pod svým obecně používaným názvem "řopík" Toto lidové označení vychází ze zdrobněliny značky ŘOP (Ředitelství opevňovacích prací). 

Tento typ lehkého pevnostního systému vznikl silným zjednodušením malého objektu těžkého opevnění. Půdorysem se mu stále podobal.

Na rozdíl od objektu vz. 36 měl odlišný půdorys, stavěl se v souvislé linii, často i v několika sledech za sebou. V maximální míře bylo využíváno bočních paleb ke vzájemné ochraně a ke krytí mezer mezi objekty.

Jako pásmo se označovala linie, tvořená více než dvěma sledy.

Vzájemné vzdálenosti objektů v jednotlivých sledech byly dosti variabilní, pohybovaly se od extrémních 1000 metrů, přes nejčastěji používaných 250 - 300 metrů po pouhých 50 - 100 metrů. V závislosti na obtížnosti terénu a výzbroji objektů.

V přehledném terénu byly vzdáleny dál a jejich hustota činila 6-7 objektů na kilometr, v členitém terénu mohla hustota stoupnout i na 8-9 kusů. V případě zničení několika pevnůstek vedle sebe bylo díky těmto poměrně malým rozestupům zaručeno, že pevnostní linie zůstane bojeschopná.

V některých úsecích se také počítalo pouze s vybudováním několika pevnůstek. Ty v takovém případě sloužily jako uzávěry nějaké důležité komunikace.

Jinde se také plánovalo s výstavbou izolovaných pěchotních srubů, které by sloužily k zesílení linie lehkého opevnění. Vzhledem ke svým stálým osádkám měly svou palbou zadržovat nepřítele až do doby obsazení objektů lehkého opevnění. K použití této varianty však nikde z časových důvodů nedošlo.

 

Copyright © 2004 by Vlastimil Koutecký    Všechna práva vyhrazena. Optimalizováno pro rozlišení 1024 x 768.